Behandeling uitgezaaide slokdarm- en maagkanker: een overzicht

De diagnose slokdarm- of maagkanker wordt jaarlijks ruim 4000 keer gesteld. Tijdens diagnose bevindt de tumor zich vaak in een gevorderd stadium. Bij slokdarmkanker is bij 38 procent van de mensen sprake van een palliatieve behandeling, waarin over het algemeen genezing niet meer mogelijk is. Bij maagkanker is dit 48 procent.

Synchrone metastasen

Bij de behandeling van uitgezaaide slokdarm- of maagkanker wordt een onderscheid gemaakt tussen synchrone metastasen (uitzaaiingen die tijdens diagnose worden gevonden) of metachrone metastasen (uitzaaiingen die na afronding van een behandeling met curatieve intentie worden gevonden). Systemische therapie wordt vaak toegepast bij synchrone metastasen (slokdarmkanker: 37 procent, maagkanker 33 procent). Bij maagkanker wordt het vaakst afgezien van een behandeling (54 procent). Leeftijd speelt hierbij een grote rol. Naarmate de patiënt ouder is wordt vaker afgezien van behandeling. Daarnaast speelt geslacht een rol: vrouwen worden minder vaak systemisch behandeld, en bij vrouwen wordt ook vaker afgezien van behandeling. Het toevoegen van trastuzumab aan de eerstelijns chemotherapie bij patiënten met een positieve Her2-status vergroot de overleving bij deze patiëntgroep. 

Intervalmetastasen

Naast uitzaaiingen die bij diagnose worden gevonden en uitzaaiingen die na behandelingen optreden is er nog een derde categorie: intervalmetastasen. Dit zijn uitzaaiingen die tijdens of na een neo-adjuvante behandeling worden aangetroffen, voor een beoogde resectie. Dit was het geval bij 7 procent van alle slokdarm kankerpatiënten die tussen 2015 en 2017 startten met een neo-adjuvante behandeling. Bij maagkanker was het percentage iets hoger: 9 procent. De mediane overleving van deze patiëntgroep is 10 maanden, en daarmee vergelijkbaar met andere vormen van uitzaaiingen. De meest gangbare behandeling is een therapie gericht op de uitzaaiing (systemische therapie, chemoradiatie, radiotherapie en metastectomie).

Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (iknl).  Behandeling uitgezaaide slokdarm- en maagkanker- een overzicht. https://iknl.nl/nieuws/2022/behandeling-uitgezaaide-slokdarm-en-maagkanker-een-overzicht. Accessed July 19, 2022.  

Vind uw fysiotherapeut in de buurt

      Meer informatie

      Samen werken aan een gezond herstel

      Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2024