Over ons

Het Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) is een netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte.

Het netwerk is vooralsnog actief in heel Noord-Brabant en in het Noorden van Limburg, maar is bezig om andere netwerken in het land aan te laten sluiten. Het initiatief is in 2007 ontstaan in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Zuid (voor de fusie tot IKNL) met als doel “fysiotherapeuten de mogelijkheid te bieden ervaringen uit te wisselen en om andere hulpverleners in de oncologie en/of mensen met kanker duidelijkheid te scheppen in het aanbod van fysiotherapie.”

Wat kunnen wij betekenen?

De leden van FyNeOn zijn allemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om zo kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg te leveren aan mensen met kanker. De fysiotherapeut kan u adviseren en helpen bij een aanpak van onder andere spanningsklachten, pijn, stug littekenweefsel, huidveranderingen, lymfoedeem, gewrichtsklachten/beweeglijkheid, minder spierkracht, ademhalingsklachten, conditieverlies, vermoeidheid, werkhervatting, etc.

Ook voor vragen over bewegen tijdens kankerbehandeling of persoonlijke begeleiding in de curatieve, palliatieve en/of terminale fase van de ziekte of behandeling kunt u terecht bij de FyNeOn fysiotherapeut. Via de knop hieronder vindt u direct een aangesloten, gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de buurt.

Bestuur

Het bestuur van FyNeOn bestaat momenteel uit 7 leden. Bij de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met: expertise, evenwichtige samenstelling en vertegenwoordiging.

Vanessa Roest

Voorzitter

Kelly Mansvelders

Bestuurslid

Pauline Kolen

Secretaresse

Lex van Ravenstein

Penningmeester

Jessica Belde

Bestuurslid

Edwin Zwart

Bestuurslid

Robin Reinders

Bestuurslid

Vanessa Roest

Voorzitter

Lex van Ravenstein

Penningmeester

Kelly Mansvelders

Bestuurslid

Jessica Belde

Bestuurslid

Edwin Zwart

Bestuurslid

Robin Reinders

Bestuurslid

Pauline Kolen

Secretaresse

Algemene informatie

Het bestuur van FyNeOn heeft, na goedkeuring door haar leden, een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin de structuur en de taken en verantwoordelijkheden van FyNeOn zijn vastgelegd. Tevens zijn er statuten opgesteld en vastgelegd in een notariële akte.

FyNeOn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 50791869.

Rekeningnummer: NL62RABO 0152630864 ten name van FyNeOn in Eindhoven.

Vind uw fysiotherapeut in de buurt

      Meer informatie

      Samen werken aan een gezond herstel

      Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2024