Over ons

[section title=”Over ons” description=”” swatch=”swatch-overons”]

Het Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) is een netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte.

Het netwerk is vooralsnog actief in heel Noord-Brabant en in het Noorden van Limburg, maar is bezig om andere netwerken in het land aan te laten sluiten. Het initiatief is in 2007 ontstaan in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Zuid (voor de fusie tot IKNL) met als doel “fysiotherapeuten de mogelijkheid te bieden ervaringen uit te wisselen en om andere hulpverleners in de oncologie en/of mensen met kanker duidelijkheid te scheppen in het aanbod van fysiotherapie.”
[/section]
[section title=”Bestuur” description=”” swatch=”swatch-patienten”]

Het bestuur van FyNeOn bestaat momenteel uit 5 leden. Bij de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met: expertise, evenwichtige samenstelling en vertegenwoordiging.

Anja Smulders, penningmeester

Edwin Zwart

Wilma van Osch

  Inge van Koeveringe

Charlotte Benerink

[/section]
[section title=”Algemene informatie” description=”” swatch=”swatch-overons”]

Het bestuur van FyNeOn heeft, na goedkeuring door haar leden, een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin de structuur en de taken en verantwoordelijkheden van FyNeOn zijn vastgelegd. Tevens zijn er statuten opgesteld en vastgelegd in een notariële akte.

FyNeOn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 50791869.

Rekeningnummer: NL62RABO 0152630864 ten name van FyNeOn in Eindhoven.

Privacy Statement                              Protocol Datalek

[/section]