Onderzoek bevestigt: Leefstijladviezen verminderen kans op kanker

Uit recent onderzoek van Newcastle University in Engeland is gebleken dat het opvolgen van de leefstijladviezen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds daadwerkelijk de kans op kanker vermindert. De resultaten van het onderzoek, gepubliceerd in het vaktijdschrift Cancer, tonen aan dat gezond eten en drinken, meer beweging en een gezond gewicht een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het aantal nieuwe gevallen van kanker.

Het onderzoek, uitgevoerd door experts, heeft gekeken naar de effectiviteit van het opvolgen van de leefstijladviezen voor het verminderen van de kans op kanker. De deelnemers aan het onderzoek kregen punten toegewezen op basis van hoe goed zij de leefstijladviezen opvolgden. Uit de resultaten bleek dat elke toename van de score met 1 punt resulteerde in respectievelijk 12% minder kans op dikkedarmkanker, 11% minder kans op borstkanker en 8% minder kans op longkanker.

Het onderzoek, dat gefinancierd werd door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in Amsterdam, maakte gebruik van de resultaten van 18 onderzoeksprojecten als onderdeel van de Cancer Lifestyle Prevention Recommendations (CALIPER) UK Study in het Verenigd Koninkrijk.

Kanker vormt een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid in Nederland, met meer dan 124.000 nieuwe diagnoses per jaar. Echter, ongeveer 40% van alle gevallen van kanker kan mogelijk voorkomen worden. Voeding, lichaamsbeweging, alcohol en lichaamsgewicht spelen hierbij een cruciale rol.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, benadrukt het belang van preventie en roept op tot meer aandacht en urgentie hiervoor. Zij pleit ervoor dat de samenleving zich nu op preventie richt om de verwachte groei in het aantal kankergevallen in de komende jaren te verminderen. Daarnaast doet zij een oproep aan de overheid om gezonde voeding en meer beweging te bevorderen, zoals het afschaffen van btw op groente en fruit.

Sheena Tjon A Joe, Teamleider Gezondheidsvoorlichting bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, benadrukt dat hoewel we geen garanties hebben tegen kanker, we wel veel kunnen doen om onze kans erop te verkleinen. Met de leefstijladviezen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kan iedereen aan de slag.

De leefstijladviezen, opgesteld door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds luiden als volgt:

1. Blijf op een gezond gewicht.

2. Kom in beweging.

3. Eet veel volkorenproducten, groente, fruit en peulvruchten.

4. Beperk het eten van fastfood en ander voorbewerkt voedsel.

5. Beperk het eten van rood en bewerkt vlees.

6. Drink zo min mogelijk dranken met toegevoegde suikers.

7. Drink zo min mogelijk alcohol.

8. Gebruik geen voedingssupplementen voor de preventie van kanker.

9. Voor moeders: geef je baby borstvoeding, indien mogelijk.

10. Na de diagnose kanker: volg onze aanbevelingen, indien mogelijk.

Het is duidelijk dat preventie van kanker meer aandacht verdient en dat een gezonde leefstijl een belangrijke rol speelt in het verminderen van het aantal kankergevallen. Door bewust te kiezen voor gezonde voeding, voldoende beweging en een gezond gewicht kunnen we onze kansen op kanker verkleinen. Het is aan zowel individuen als de samenleving als geheel om hier actie op te ondernemen en preventie prioriteit te geven.

Bronnen:

Kaluza J, Harris HR, Håkansson N, Wolk A. Adherence to the WCRF/AICR 2018 recommendations for cancer prevention and risk of cancer: prospective cohort studies of men and women. Br J Cancer. 2020 May;122(10):1562-1570. doi: 10.1038/s41416-020-0806-x. Epub 2020 Mar 25. PMID: 32210367; PMCID: PMC7217975.

Chinnapong. (n.d.). Healthy lifestyle on ketogenic diet, eating clean keto food good health dietary in heart dish with aerobic body exercise, gym workout training class , weight scale and sports shoes in fitness center – Stockfoto. https://www.istockphoto.com/nl/search/2/image?phrase=gezonde%20leefstijl

Vind uw fysiotherapeut in de buurt

      Meer informatie

      Samen werken aan een gezond herstel

      Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2024