Vaker naar de dokter door angst of somberheid tijdens of na kanker

Uit onderzoek blijkt dat mensen die leven met of na kanker meer angst- of somberheidsklachten ervaren en vaker de dokter bezoeken. 1 op de 5 mensen die deelnamen aan het onderzoek gaf aan angst- of somberheidsklachten te ervaren. In de praktijk vertaald zich dit naar een grote groep, want kanker komt veel voor. Daarbij komen bij deze klachten vaker ook andere klachten voor, zoals vermoeidheid en slecht slapen. 

Er wordt aangegeven dat artsen alert moeten zijn op deze klachten en eerder in moeten grijpen door mensen door te verwijzen naar de juiste professionals. Deze zijn te vinden op www.verwijzgidskanker.nl. In deze verwijsgids staan paramedici die gespecialiseerd zijn in kanker zoals psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en diëtisten.

Bron: www.iknl.nl

Vind uw fysiotherapeut in de buurt

      Meer informatie

      Samen werken aan een gezond herstel

      Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2024