Vergoedingen

[section title=”Vergoedingen” description=”” swatch=”swatch-patienten”]

De vergoeding van fysiotherapie bij kanker is afhankelijk van uw verzekering en de behandeling die u krijgt. Wij raden u aan om bij een fysiotherapeut van FyNeOn bij u in de buurt te informeren wat voor uw situatie geldt. Aan de hand daarvan kunt u een intake plannen om te bekijken wat de desbetreffende fysiotherapeut voor u kan betekenen.

[/section]
[section title=”Verkorte uitleg” description=”” swatch=”swatch-overons”]
Hieronder een verkorte uitleg welke een FyNeOn fysiotherapeut mondeling kan toelichten:
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering beperkt vergoed. In geval van radiotherapie en/of chirurgische behandeling bij een oncologische aandoening is veelal sprake van een chronische indicatie volgens de lijst Borst. In geval van chemotherapie zonder radiotherapie en/of chirurgische behandeling is er geen sprake van een chronische indicatie. Hiervoor zal contact moeten worden gelegd met uw zorgverzekeraar. Uw fysiotherapeut kan u hierover meer inlichten.
Wanneer goedkeuring is gegeven voor fysiotherapie van een chronische aandoening (kanker) vallen de eerste 20 behandelingen niet binnen de basisverzekering. Deze 20 behandelingen worden alleen vergoed als u een voldoende hoge aanvullende verzekering heeft. Vanaf de 21e behandeling krijgt u volledige vergoeding. Dit gaat echter wel van het eigen risico af.
[/section]

[section title=”Voorbeeld” description=”” swatch=”swatch-werkwijze”]
Stel u heeft een aanvullende verzekering ‘Basis’ van CZ. U krijgt dan de eerste 9 behandelingen vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Vervolgens ontvangt u van de volgende 11 behandelingen een rekening (+/- 300,- maar dat is afhankelijk van het tarief). Dan heeft u de eerste 20 behandelingen gehad en wordt het vervolgens tot 12 maanden uit uw basis verzekering vergoed.
Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Voor het jaar 2019 is deze vastgesteld op € 385. Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico) geldt per jaar. De eerste zorgaanspraken die vanuit de basisverzekering vergoed worden, komen ten laste van dat eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Het gaat dus om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering.
Zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder dit verplicht eigen risico.
[/section]
[section title=”Meer informatie” description=”” swatch=”swatch-watdoen”]
Wilt u weten wat er verzekerd is vanuit de basisverzekering en wanneer het verstandig is te kiezen voor een aanvullende verzekering? Via deze link kunt u informatie vinden rondom dit onderwerp. Zie voor een klein en snel overzicht het stroomschema.
[/section]